Akademik Personel
EMEKLİ OLAN HOCALARIMIZ  

       

         

     
 

  Prof. Dr. Sanem ALKIBAY

           Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 1993

           Araştırma Alanları: Marka ve Marka Değeri, Dağıtım Kanalları, AVM Yönetimi,

           Stratejik Pazarlama Yönetimi

           Telefon: 0 312 216 15 43

           Ofis: B-403

           E-Posta: sanem.alkibay@hbv.edu.tr

     
 

             Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

            Doktora: Gazi Üniversitesi,Muhasebe-Finansman,1995     

           Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim

           Muhasebesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

           Telefon: 0 312 216 15 44

           Ofis: B-402

           E-posta:  beyhan.marsap@hbv.edu.tr

     
 

               Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

              Doktora: Gazi Üniversitesi,Muhasebe-Finansman,1995  

              Araştırma Alanları:Finansal Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

              Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

              Telefon: 0 312 216 15 42

              Ofis: B-402

              E-posta: yildiz.ozerhan@hbv.edu.tr

     
 

             Prof. Dr. Hüsniye ÖRS

            Doktora: Çukurova Üniversitesi, Pazarlama, 2002

            Araştırma Alanları: Hizmet Pazarlaması, Kültürlerarası

            İletişim, Pazarlama Araştırmaları

            Telefon:

            Ofis: B-308

            E-posta: husniye.ors@hbv.edu.tr

     

 

  Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ

  Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 2002

  Araştırma Alanları: Finansal Yönetim, Finans Matematiği, Yatırım Projelerinin

  Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Portföy Yönetimi

  Telefon: 0 312 216 15 41

  Ofis: B-401

  E-posta: yasemin.benli@hbv.edu.tr

     
 

   Prof. Dr. Güler SAĞLAM ARI

   Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Yönetim ve Organizayon, 2003

   Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi

   Telefon: 0 312 216 15 47

  Ofis: B-407

  E-posta: guler.saglam@hbv.edu.tr

 

     
 

                Doç. Dr. Ateş BAYAZIT HAYTA

                Doktora: Gazi Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri, 2008

                Araştırma Alanları: Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışları

               Telefon: 0 312 216 17 77

               Ofis: B-409

               E-posta: ates.hayta@hbv.edu.tr

     
 

   Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE

   Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 2004

   Araştıma Alanları: Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İşletmeler,

   Marka ve Marka Yönetimi, Perakendecilik-Organize Alışveriş Merkezleri

   Telefon: 0 312 216 14 48

   Ofis: B-408

   E-posta: c.aktepe@hbv.edu.tr

     
 

  Doç. Dr. Nuray TOSUNOĞLU

  Doktora: Ankara Üniversitesi, İstatistik, 2007

  Araştırma Alanları: Uygulamalı İstatistik,Yöneylem Araştırması

  Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Araştırma Teknikleri

  Telefon: 0 312 216 15 47

  Ofis: B-407

  E-posta: nuray.tosunoglu@hbv.edu.tr

     
 

  Dr.Arş. Gör. Pınar OKAN GÖKTEN

  Doktora: Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 2013

  Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Muhasebe Teorisi,

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Telefon: 0 312 216 17 76

  Ofis: B-409

  E-posta: pinar.okan@hbv.edu.tr

     
 

  Dr. Arş. Gör. Ayşegül ERMEÇ

  Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Pazarlama, 2014

  Araştırma Alanları: Pazarlama Araştırmaları, Tüketici Davranışları,

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Dağıtım Stratejileri, Tüketici Karmaşası

 Telefon: 0 312 216 16 54

Ofis: B-411

  E-posta: aysegul.ermec@hbv.edu.tr

     
 

   Dr. Arş. Gör. Özlem ÇATLI

   Doktora: Gazi Üniversitesi, Pazarlama, 2016

   Araştıma Alanları: Uluslararası Pazarlama, Marka Yönetimi, E- Ticaret,

   Doğrudan Pazarlama, Kültür

   Telefon: 0 312 21616 54

  Ofis: B-411

   E-posta: ozlem.catli@hbv.edu.tr 

   

 

 

             Arş. Gör. Zeynep AÇIKEL

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret

            Araştırma Alanları: İhracat Yönetimi ve Pazarlaması, İhracat Performans Analizi

            İhracatta Devlet Destekleri 

           Telefon: 0312 216 16 54

            Ofis: B-411

            E-posta: a.zeynep@hbv.edu.tr

   

   

            Arş. Gör. Nusret SOĞANCILAR

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret

            Araştırma Alanları: Kültürler Arası Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

           Telefon:

            Ofis: B-410

            E-posta: nusret.sogancilar@hbv.edu.tr